۱/۰۹/۱۳۸۸

یک پیشنهاد

* پیشنهاد کردن این داستان کوتاه ارزش یک پست را داشت؛ نمی دانم از دیشب که خواندمش تا الآن چطور دوام آوردم؟!
* باز هم «یک نفر در آب دارد می سپارد جان»؛ این نوروز قرار است به خون چند نفر رنگین شود؟
* بالاخره دیدمش؛ «همیشه پای یک زن در میان است» رو می گم!
* استادیوم بودم، فعلا نمی خوام ولی در موردش می نویسم.