۱۲/۳۰/۱۳۸۷

نوروز

عید شده؛ تلخ ترین عید عمرم را در غیاب «آقاجون» تجربه کردم؛ برای من که 24 نوروز را در کنار سفره هفت سین آقاجون جشن گرفته بودم، دیگر نوروز بدون او معنایی ندارد؛ نمی دانم چرا باید تمام تلخی هایی که هر یک می توانست یک نوروز را برایم تیره کند یکجا به سراغم آمد؛ شاید هم حکمتش در همین بود؛ یک نوروز کاملا تباه شده بهتر از چند نوروز مکدر شده است. دلم می خواست دوباره به سراغ شعرهای قدیمی بروم؛ شعرهایی که مدت ها برایم ممنوعه شده بودند؛ رفتم:

...
این چه رازی است که هر بار بهار
با عزای دل ما می آید

نوروز به شادی

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید