۱۲/۲۴/۱۳۸۹

از دیوار خانه مردم بالا بروید اما ...

چند وقت پیش در برابر زندان اوین انتظار آزادی دوستی را می‌کشیدیم. ازدحام و همهمه خانواده زندانیان نیروهای مقابل زندان را به ستوه آورده بود. دیگر حوصله جوابگویی نداشتند. (البته اصلا جوابی هم نداشتند که بدهند) بیشتر تلاش می‌کردند تا جمعیت را از مقابل زندان پراکنده کنند. وسط آن شلوغی مردی خودش را به یکی از مسوولان نگهبانی زندان رساند. مامور پیش‌دستی کرد و قبل از اینکه سوالی پرسیده شود گفت «من چیزی نمی‌دانم آقا؛ بفرمایید عقب». مرد که می‌خواست فرصت حرف زدن پیدا کند خودش را کمی جلو کشید و با قیافه‌ای حق به جانب گفت: «مال ما مورد مالی بوده آقا. از این‌ها نیست». «این‌ها» را که می‌گفت با نوعی انزجار و تحقیر دستش را به سمت خانواده زندانیان سیاسی تکان می‌داد. در درونم انگار چیزی تیر کشید. آیا «این‌ها» واقعا شایسته این تحقیر شده‌اند؟

پرسش در ذهنم باقی ماند تا اینکه بخش‌نامه نوروزی رییس قوه قضاییه آب پاکی را روی دست همه ریخت و تکلیف را روشن کرد. (از اینجا بخوانید) بخشنامه‌ای که بر طبق آن تقریبا همه زندانیان حق استفاده از مرخصی نوروزی را خواهند داشت، بجز زندانیان سیاسی. پیام قوه قضاییه کشور برای شهروندان کاملا شفاف است: دزدی کنید، از دیوار خانه مردم بالا بروید، کلاه‌برداری کنید، حتی جنایتی مرتکب شوید که محکومیتش حبس ابد باشد، اما حقوق سیاسی و شهروندی خود را پی‌گیری نکنید!

پی‌نوشت:
در همین رابطه نامه خانواده شهیدان باکری و همت را بخوانید