۵/۲۸/۱۳۸۸


امروز 28 امرداد ماه بود؛
چه آرزوهای بزرگی که به سادگی پرپر می شوند
چه رویاهای زیبایی که به سادگی به توهم بدل می شوند
یعنی هیچ که هیچ...