۱۱/۰۲/۱۳۸۶

بهمنگان (دوم بهمن) 86

تحریف اسناد تاریخی و حقوقی از جانب سایت مجلس!

گمان می کنید اگر قانون اساسی یک کشور هم دست خوش تحریف شود آیا چیزی در آن کشور قابل اتکا و استناد باقی می ماند؟!اگر تا امروز از من می پرسیدند که معتبرترین منبع برای دریافت متن کامل قانون اساسی کشور کجا است بدون تردید می گفتم سایت مجلس کشور، حال اگر شما نیز با من موافقید جسارتا باید عرض کنم که زهی خیال باطل!

در بخش قانون اساسی سایت مجلس، تمامی عناوین «مجلس شورای ملی» که تا سال 1368 بخشی از قانون اساسی ما بوده است به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافته، به نحوی که اگر خواننده ای از اصل مطلب بی اطلاع باشد گمان می کند نام این مجلس از همان آغاز انقلاب «مجلس شورای اسلامی» بوده است.

این در حالی است که نام مجلس در همه پرسی 8مردادماه سال 1368 از شورای ملی به شورای اسلامی تغییر یافت و توضیح اینکه در تمامی مکتوبات قانون اساسی این مطلب باید در غالب «اصل پیشین» ذکر شود. متاسفانه سایت مجلس هرکجا هم که به اصل پیشین اشاره کرده باز هم از نام «شورای اسلامی» استفاده نموده تا یک پرسش عجیب را بر جای بگذارد: پس ماده اول همه پرسی سال 68 چه بود؟

و در نهایت جالب ترین نکته اینکه اگر به آرشیو اینترنت مراجعه کنید و به سایت قبلی مجلس سرک بکشید مشاهده خواهید کرد که در سایت قبلی متن قانون کاملا درست و با ذکر نام مجلس شورای ملی به عنوان اصل پیشین منتشر شده است. حال چرا و چگونه در جریان تغییر غالب سایت، شورای ملی به شورای اسلامی بدل گشته است خدا می داند!


==================
پی نوشت:
موارد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی سال68 را از ایرنا بخوانید
متن صحیح قانون اساسی را در ویکی نبشته ببینید و از اصل 64 به بعد آن را با قانون اساسی منتشر شده از مجلس مقایسه کنید.