۴/۱۸/۱۳۹۱

«علی مصلحی» را آزاد کنید

 این چند روز اخبار پراکنده‌ای در مورد بازداشت «علی مصلحی» توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است. من جناب مصلحی را به برکت جنبش سبز و صرفا از طریق یادداشت‌های وبلاگی ایشان+ می‌شناسم. امروز با صدور نامه گروهی از خانواده شهدای کاشان متوجه شدم که ایشان برادر شهید هم بوده‌اند؛ هرچند این مسئله تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد کرد. اینجا هنوز هم شهروندان تنها به اتهام نوشتن، یا اندیشیدن و اظهار نظر کردن بازداشت می‌شوند. علی مصلحی هم نه نخستین قربانی این برخوردهای پلیسی است و نه آخرین آن. من، فراتر از حق طبیعی هرشهروند برای ابراز آزاد اندیشه‌هایش، به عنوان عضوی از جامعه وبلاگستان خواستار آزادی آقای مصلحی هستم. اگر حکومتی گمان می‌کنم که قلم‌نوشته‌ها ارکان قدرت و امنیت‌اش را به خطر می‌اندازند بهتر است فکری به حال ارکان پوسیده خودش بکند و از تکرار بازی شکست‌خورده قلم شکستن دست بردارد. نه قلم‌ها شکستنی هستند، نه اندیشه‌ها به بندکشیدنی و نه حکومتی بر پایه رعب و وحشت و سرکوب‌های امنیتی ماندنی.