۲/۰۸/۱۳۸۷

دي روز (هشتم) ارديبهشت ماه87

آيا جزاير سه‌گانه ديگر ايراني نيستند؟

نمي‌دانم شما هم به اين نكته توجه كرده‌ بوديد يا نه، اما از همان زمان كودكي به خوبي به ياد دارم كه در تمامي گزارشات هواشناسي كه از اخبار تلويزيون پخش مي‌شد، همواره در كنار نام شهرهاي بزرگ و مهم كشور، گزارش دماي جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك نيز ذكر مي‌شد.

فكر مي‌كنم همه ما به خوبي مي‌دانيم كه اين اقدام تنها يك پشتوانه سياسي داشت تا تاكيد بر ايراني بودن جزاير سه‌گانه سبب شود اين موضوع هرگز شامل مرور زمان نشود، وگر نه مثلا تنب كوچكي كه اصلا خالي از سكنه است نيازي به هواشناسي ندارد.

چندي پيش از يك از دوست شنيدم كه به تازگي تلويزيون اسامي اين جزاير را از فهرست اخبار هواشناسي خود حذف كرده است. كنجكاو شدم و براي تحقيق در اين مسئله اخبار يكي از شبكه‌ها (يادم نيست كدام بود) را تا انتها تماشا كردم و در نهايت ديدم كه مسئله به واقع همين گونه است.

هرچند در اخبار هواشناسي وضعيت دماي نزديك به 50شهر كشور بر اساس حروف الفبا درج شد، اما نامي از هيچ كدام از جزاير سه‌گانه به ميان نيامد. نمي‌خواهم در اين زمينه شتاب كنم و به همين دليل از دوستان مي‌خواهم اگر فرصتي كردند و اخبار ديگر شبكه‌هاي تلويزيوني را ديدند به اين مسئله دقت كنند و نتيجه را اعلام كنند.

اما اگر اين مسئله واقعيت داشته باشد فكر مي‌كنم اصلا موضوعي اتفاقي نباشد و يك پيام مهم به همراه خواهد داشت. فراموش نكنيم منوچهر متكي، وزير امور خارجه دولت به تازگي در اجلاس اتحاديه كشورهاي عرب شركت كرد و هنگامي كه كشورهاي عضو در بيانيه‌اي متفق‌القول بر مالكيت امارات بر جزاير سه‌گانه تاكيد كردند تنها لبخند مي‌زد.